ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นางกชพร คำฟูบุตร   Print Report
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
สังกัด : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
630โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายนวัตกรและคนรุ่นใหม่ กรมชลประทาน-2565ระหว่างวันที่ 20 -22 ก.ค.2565 ณ โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
546แจ้งผลการประกวดนวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน-2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
505เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์32564onlineสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
127หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ1256121 - 22 พ.ย. 61 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด กองพัสดุคลิก
76เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)-25616-8 ก.พ.61 ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สชป.1กองพัสดุคลิก
มีทั้งหมด 5 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217