ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน   Print Report
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน
สังกัด : ส่วนบริหารทั่วไป
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
626ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai"-2565โดยเป็นการจัดอบรมแบบออนไลน์สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
511บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง-2563-สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยคลิก
432การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเงินนอกงบประมาณ-256316-17 มี.ค.63 ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทมกองการเงินและบัญชีคลิก
377หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ2256323 - 25 มี.ค. 63 ณ อาคารอรุณอินทร ปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
358ฝึกอบรมระบบสารบรรณและจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์-2562ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
324ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์1-102562-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
190สัมมนาเรื่อง กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง แนวทางและเกณฑ์การประเมิณผลในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของกรมชลประทาน-256225-28 ก.พ.62 ห้องประชุมธารทิพย์01 อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน สามเสน กทม.กองการเงินและบัญชีคลิก
85การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ-25613 ส.ค.61 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
26หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน1-525618-9 พ.ค. 2561 ณ ศุนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
16ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ-2561อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561กองการเงินและบัญชีคลิก
มีทั้งหมด 10 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217