ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 931   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 21/3/2566
เลขที่หนังสือ : สคก271/2566
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้ด้านการควบคุมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (Excavator) รุ่นที่ 2 (ระดับสูงเน้นอบรมภาคปฏิบัติ)
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : 2
ส่วนราชการ : สำนักเครื่องจักรกล
รายระเอียดโดยย่อ : ณ ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อ่างเก็บน้ำมาบประชัน จ.ชลบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
621นายไกรศร นาเสงี่ยมพนักงานขับรถยนต์กลุ่มงานบริการส่วนเครื่องจักรกล
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217