ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 920   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 2/2/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/159
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแนวทางการตอบแบบประเมิน PMOA 4.0
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
796นายภาณุวัสส์ ยิ้มศิริวัฒนะผู้อำนวยการส่วน (วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)ชำนาญการพิเศษส่วนแผนงาน
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217