ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 916   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 3/1/2566
เลขที่หนังสือ : งบ17659/2565
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องการจัดสวัสดิการและการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสวัสดิการภายในกรมชลประทาน
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : กองการเงินและบัญชี
รายระเอียดโดยย่อ : หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
4นางสาวพัทธนันท์ ต๊ะคำวรรณนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
34นางสาวพัชรีญา กูลสวัสดิ์หัวหน้างาน (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)ชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไป
36นางทิวาพร แก้วกาหลงเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไป
658นางสาวบงกต ใจสมิงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปโครงการชลประทานพะเยา
793นายภีระเดช กาวิละนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการส่วนบริหารทั่วไป
มีทั้งหมด 5 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217