ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 909   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 21/11/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 07/204/2565
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหลักศุตร "การเพ้นท์เสื้อ"
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ณ ห้องนทีกานต์ ชั้น 2 อาคารสโมสรกรมชลประทานสามเสน

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217