ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 906   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 21/11/2565
เลขที่หนังสือ : ลป 0003/ว000172
เรื่อง : โครงการฝึกอบรม "เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มเพจ Facebook กลุ่ม New GFMIS Thai ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1"
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 1
ส่วนราชการ : สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
รายระเอียดโดยย่อ : ระบบออนไลน์

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217