ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 904   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 21/11/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 06/478
เรื่อง : พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาวิธีคิด (Mindset) พิชิตความสำเร็จ รุ่นที่ 1-2 (เพิ่มเติม)
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 1 - 2
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิ์นพลัสแววด้าแแรนด์

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217