ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 900   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 21/11/2565
เลขที่หนังสือ : กพร 126/2565
เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เครื่องมือในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สถาบันพัฒนาการชลประทาน
รายระเอียดโดยย่อ : ระบบออนไลน์ Zoom Meeting

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217