ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 895   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 18/11/2565
เลขที่หนังสือ : ลป 0003/ว 000226
เรื่อง : โครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีภาครัฐตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
รายระเอียดโดยย่อ : ระบบออนไลน์

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217