ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 894   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 7/11/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 6247
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (เอพีโอ) จำนวน 2 โครงการ
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ออนไลน์

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217