ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 848   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 5/9/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 8622
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 1-4
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน)

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217