ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 846   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 5/9/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 8857
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภายใต้หัวข้อ "Capacity Building of the First Batch of DSSP Application Projects"
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ระหว่างวันที่ 4 - 7 ก.ค. 2565 หรือวันที่ 11 - 14 ก.ค. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217