ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 842   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 5/9/2565
เลขที่หนังสือ : ลป 0018.2/ว13549
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับสมัครการฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 2/65
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 2/65
ส่วนราชการ : ศาลากลางจังหวัดลำปาง
รายระเอียดโดยย่อ : ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา 904 ภาค 3 กองบิน 41 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217