ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 746   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 29/3/2565
เลขที่หนังสือ : สบค06/416
เรื่อง : หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและการแปรผล
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 6
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : 18-20 พ.ย. 65

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
148นายวรวิทย์ สุวรรณจักร์หัวหน้าฝ่าย (นายช่างชลประทานชำนาญงาน)ชำนาญงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217