ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 743   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 24/3/2565
เลขที่หนังสือ : สบค.06/4141
เรื่อง : ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 14
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : 29 มี.ค.65 เวลา 8.45 ณ ห้องเวียงพนา ชั้น1 โรงแรมลำปางเวียงทอง

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
795นายเกียรติพงษ์ เพชรศรีผู้อำนวยการสำนักงาน สูงสำนักงานชลประทานที่ 2
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217