ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 739   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 23/3/2565
เลขที่หนังสือ : สบค04/351/2565
เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : zoom

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217