ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 669   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 20/7/2564
เลขที่หนังสือ : สบค 9567
เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : ระดับสูง รุ่นที่ 77
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : -

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
115นายปาโมกข์ ปิงเมืองผู้อำนวยการโครงการ ต้นโครงการชลประทานพะเยา
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217