ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 665   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 20/7/2564
เลขที่หนังสือ : สบค06/777
เรื่อง : หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : รูปแบบ online

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
48นายเกียรติกวิน เพิ่มทวีสินหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการส่วนแผนงาน
765นายสุนทร คำศรีเมืองผู้อำนวยการส่วน (วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)ชำนาญการพิเศษส่วนแผนงาน
มีทั้งหมด 2 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217