ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ระบุชื่อเรื่อง/หัวข้อ :
รหัสวันที่เลขที่หนังสือหัวข้อเรื่องปีรุ่นที่หน่วยงานเอกสารรายละเอียด
38910/11/2019 12:00:00 AMชป11241ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานการก่อสร้างทางผ่านปลา2563-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
38810/11/2019 12:00:00 AMสบค 17356รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น2563-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
38710/11/2019 12:00:00 AMสบค 07/992/2562โครงการทัศนศึกษาภายในประเทศแบบวันเดียว(ไปเช้า - เย็นกลับ) กิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดกาญจนบุรี2563-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
38610/11/2019 12:00:00 AMสบค 17111โครงการทุนศึกษาของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร2563-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
38510/11/2019 12:00:00 AMสบค 17883ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น2563-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
38410/11/2019 12:00:00 AMสบค 17807รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)2563-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
38310/11/2019 12:00:00 AMสบค 17984เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม25624สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
38210/11/2019 12:00:00 AMสบค 07/1034/2562การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน 2562-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
38110/11/2019 12:00:00 AMสบค 18064หลักสูตร SCG Mater Program2563-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
38010/10/1476 12:00:00 AMสบค 17621Thailand Local Government Summit2562-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
37910/10/2019 12:00:00 AMสบค 18203หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ25624/62สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
37810/10/1476 12:00:00 AMสบค18544งานมหากรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ256216สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
37710/10/2019 12:00:00 AMสบค07/1072/2562การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ2562-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
37610/10/2019 12:00:00 AMสบค 06/1546หลักสูตรการดำเนินงานทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย256318-19สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
37510/10/2019 12:00:00 AMศทส1307/2562ฝึกอบรมระบบสารบรรณและจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์2562-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอกสารคลิก
37410/10/2019 12:00:00 AMสชป2/6504/2562หลักสูตรการปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในสนาม25634สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
3739/11/2019 12:00:00 AMสบค16955ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2563-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
3729/11/2019 12:00:00 AMสบค 16531สัมมนาเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงอายุ ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค2562-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
3719/11/2019 12:00:00 AMสบค07/961/2562กิจกรรมการแต่งหน้าเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพ และเป็นแนวทางในการเสริมสร้างอาชีพ2562-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
3709/6/2019 12:00:00 AMลป0003/ว1038ฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ2562-ศาลากลางจังหวัดลำปางเอกสารคลิก
12345678910...
มีทั้งหมด 376 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217