ระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม(บส.)
ระบบสืบค้นรายชื่อผลงาน(บส.)
ระบบควบคุมการจ้างลูกจ้างชั่วคราว(บส.)
ระบบจัดเก็บบัญชีพัสดุ(กิ่วลม)
ระบบฐานข้อมูลร้องเรียนร้องขอ(แผนงาน)
ระบบติดตามงาน(ธก)
ระบบบัญชีพัสดุ เวอร์ชั่น 2 สำนักงานชลประทานที่2
ระบบจัดเก็บบัญชีพัสดุ(แม่วัง)
ระบบจัดเก็บบัญชีพัสดุ(ลำปาง)
ระบบบริหารจัดการ Active Directory(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ระบบฐานข้อมูลการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์(ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)